Category Archives: Tidigmodern tid

1500-1800

När Finland var Sverige
avatar

Finland är idag en självständig nation och har så varit sedan 1917. Innan dess hade man lytt under den ryske tsaren som Storfurstendömet Finland sedan Sverige tvingades avträda landområdet efter det så-kallade Finska kriget åren 1808-09. Fram till fredsuppgörelsen och … Läs mera

Kategorier: Medeltid, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721
avatar

Det stora nordiska kriget var ett krig som pågick i tjugoett år, mellan 1700 och 1721, och som såg Sverige ligga i konflikt med en allians melln Ryssland, Danmark och Polen. Under denna period hann den svenska armén under ledning … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstadrealitet
avatar

När Gustav Eriksson (Vasa) bestiger den svenska kungatronen 1523 inleds en epok i svensk historia som Efter medeltidens slut och fram till den moderna tideräkningens början genomgår det svenska samhället omfattande sociala, ekonomiska, politiska och kulturella skiftningar. Trots att Sverige … Läs mera

Kategorier: Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Ryssland: en europeisk civilisationshistoria
avatar

Ryssland har med all rätt beskrivits som ”det stora landet i öst”. Dess historia är brokig och har passerat många breda stadier; från tsarstyre till kommunistisk stormakt till modern demokratisk republik. I våra dagar är Ryssland ett fortfarande en stormakt, … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Modern tid, Politisk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Svunna riken: mytomspunna folk och kulturer
avatar

Många är de civilisationer som en gång i tiden existerat på vår jord, mer talrika än de få som det berättas om i skolan och som är omskrivna i volym efter volym, som t.ex. det forntida Egypten, det antika Grekland, … Läs mera

Kategorier: Antiken, Arkeologi, Forntid, Medeltid, Tidigmodern tid, Vikingatid | Skriv en kommentar

Jourhavande historiker
avatar

Historieprofessorn Dick Harrison är känd både som kunskapsbank och allmänbildat snille i olika program i TV men också som författare av ett trettiotal historiska böcker och romaner. Oftast tar han med läsarna på djupet i de ämnen han avhandlar och … Läs mera

Kategorier: Allmän historia, Antiken, Forntid, Medeltid, Modern tid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Vasa: historien om ett skepp
avatar

2011 var det femtio år sedan Regalskeppet Vasa bärgades efter 333 år på sjöbotten och detta firades bland annat med en praktutgåva om fartyget, signerad Marika Hedin i egenskap av huvudredaktör och i samarbete med Vasamuseet. Till sin hjälp har … Läs mera

Kategorier: Arkeologi, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

De avgörande slagen II: från högmedeltid till Leuthen 1757
avatar

Att militära drabbningar på ett omvälvande sätt kunde – och kan – förändra världen råder det väl knappast några tvivel om. Militära befälhavare och fältherrar har i alla tider studerat historiens motsvarigheter och deras strategi och taktik på slagfältet. J.F.C. … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Medeltid, Militärshistoria, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Ludvig XIV: solkungen
avatar

Ludvig XIV, som tog sig namnet Solkungen, tappade håret i unga år, men han kom att regera över Frankrike i sjuttiotvå av sina sjuttiosju levnadsår – och hans regeringstid blev därmed en av de längsta i Europa. Ludvig XIV:s tid … Läs mera

Kategorier: Biografi, Europeisk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Karl X Gustavs krig: fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655-1660
avatar

Karl X Gustav var bara kung över Sverige i sex år, men på de åren hann han med att påverka landets framtid mer än många andra regenter. Han efterträdde drottning Kristina på Sveriges tron efter dennes tronavsägelse 1654 och under … Läs mera

Kategorier: Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar