Category Archives: Stormaktstid

1600-1700

När Finland var Sverige
avatar

Finland är idag en självständig nation och har så varit sedan 1917. Innan dess hade man lytt under den ryske tsaren som Storfurstendömet Finland sedan Sverige tvingades avträda landområdet efter det så-kallade Finska kriget åren 1808-09. Fram till fredsuppgörelsen och … Läs mera

Kategorier: Medeltid, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721
avatar

Det stora nordiska kriget var ett krig som pågick i tjugoett år, mellan 1700 och 1721, och som såg Sverige ligga i konflikt med en allians melln Ryssland, Danmark och Polen. Under denna period hann den svenska armén under ledning … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Vasa: historien om ett skepp
avatar

2011 var det femtio år sedan Regalskeppet Vasa bärgades efter 333 år på sjöbotten och detta firades bland annat med en praktutgåva om fartyget, signerad Marika Hedin i egenskap av huvudredaktör och i samarbete med Vasamuseet. Till sin hjälp har … Läs mera

Kategorier: Arkeologi, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Karl X Gustavs krig: fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum, Danmark och Sverige 1655-1660
avatar

Karl X Gustav var bara kung över Sverige i sex år, men på de åren hann han med att påverka landets framtid mer än många andra regenter. Han efterträdde drottning Kristina på Sveriges tron efter dennes tronavsägelse 1654 och under … Läs mera

Kategorier: Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar