Category Archives: Modern tid

1800 – idag

Äventyr på riktigt: berättelsen om upptäckaren Sven Hedin
avatar

Namnet Sven Hedin torde vara bekant för de flesta, men vem han var och vad som gjorde honom så berömd kanske inte är så känt hos gemene man, i alla fall inte hos den yngre generationen. Därför är det mer … Läs mera

Kategorier: Biografi, Modern tid, Svensk historia | Skriv en kommentar

Sveriges historia under 1800- och 1900-talen
avatar

Det svenska samhället stod i snabb förändring under den tidigmoderna tiden, men det var inget mot för hur det skulle komma att bli under de kommande seklen. I efterdyningarna av Gustav IV Adolf:s avsättning 1809 växer ett annat land fram … Läs mera

Kategorier: Modern tid, Svensk historia | Skriv en kommentar

Andra världskriget
avatar

Det finns gott om böcker om andra världskriget, dels om kriget i sin helhet men också om särskilda personer eller skeenden under krigets gång. Berömda slag, operationer och huvudpersoner har beskrivits i bok efter bok, men sällan har kriget beskrivits … Läs mera

Kategorier: Afrikansk historia, Asiatisk historia, Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid, Nordamerikansk historia | Skriv en kommentar

Ryssland: en europeisk civilisationshistoria
avatar

Ryssland har med all rätt beskrivits som ”det stora landet i öst”. Dess historia är brokig och har passerat många breda stadier; från tsarstyre till kommunistisk stormakt till modern demokratisk republik. I våra dagar är Ryssland ett fortfarande en stormakt, … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Modern tid, Politisk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Jourhavande historiker
avatar

Historieprofessorn Dick Harrison är känd både som kunskapsbank och allmänbildat snille i olika program i TV men också som författare av ett trettiotal historiska böcker och romaner. Oftast tar han med läsarna på djupet i de ämnen han avhandlar och … Läs mera

Kategorier: Allmän historia, Antiken, Forntid, Medeltid, Modern tid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

De avgörande slagen IV: från 1870 till 1920
avatar

Att studera förlupna tiders befälhavare och deras strategier på slagfältet är inget nytt. Så har man alltid gjort och kommer alltid att göra. Några personer och drabbningar står dock ut ur mängden som särskilt betydelsefulla eftersom de på ett eller … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid | Skriv en kommentar

Drottning Victoria av Sverige: om kärlek, plikt och politik
avatar

Drottningar är i mångt och mycket dåligt representerade i historisk facklitteratur, till och med när det handlar om kungliga biografier. De finns, visst, men till största delen är det konungarna – deras makar – som omskrivs. Stig Hadenius har tack … Läs mera

Kategorier: Biografi, Modern tid, Svensk historia | Skriv en kommentar

Oscar I: en biografi
avatar

Många svenska kungar är omskrivna i volym efter volym, som t.ex. Gustav Vasa eller Karl XIV Johan. Dock finns det de som inte är så omskrivna alls och just Karl XIV Johan:s son och efterträdare, Oscar I, är en sådan … Läs mera

Kategorier: Biografi, Modern tid, Svensk historia | Skriv en kommentar

De avgörande slagen III: från 1789 till 1870
avatar

Sedan tidernas begynnelse har militära strateger, befälhavare och fältherrar förlitat sig på sina erfarenheter, teknikens framsteg och studier av forna tiders drabbningar för att maximera sina chanser att själva få hissa segerns fana efter en konfrontation med fienden på slagfältet. … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid | Skriv en kommentar

Sjuttiofem fotografier: bilder med historia
avatar

Historia är inte bara gamla dokument eller omfångsrika fackböcker som i detalj talar om hur det var förr i tiden, allt enligt modern forskning. Nej, historia kan också vara något så enkelt som en enstaka bild, ett enda fotografi, som … Läs mera

Kategorier: Allmän historia, Modern tid | Skriv en kommentar