Category Archives: Europeisk historia

Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721
avatar

Det stora nordiska kriget var ett krig som pågick i tjugoett år, mellan 1700 och 1721, och som såg Sverige ligga i konflikt med en allians melln Ryssland, Danmark och Polen. Under denna period hann den svenska armén under ledning … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Andra världskriget
avatar

Det finns gott om böcker om andra världskriget, dels om kriget i sin helhet men också om särskilda personer eller skeenden under krigets gång. Berömda slag, operationer och huvudpersoner har beskrivits i bok efter bok, men sällan har kriget beskrivits … Läs mera

Kategorier: Afrikansk historia, Asiatisk historia, Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid, Nordamerikansk historia | Skriv en kommentar

Ryssland: en europeisk civilisationshistoria
avatar

Ryssland har med all rätt beskrivits som ”det stora landet i öst”. Dess historia är brokig och har passerat många breda stadier; från tsarstyre till kommunistisk stormakt till modern demokratisk republik. I våra dagar är Ryssland ett fortfarande en stormakt, … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Modern tid, Politisk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

De avgörande slagen IV: från 1870 till 1920
avatar

Att studera förlupna tiders befälhavare och deras strategier på slagfältet är inget nytt. Så har man alltid gjort och kommer alltid att göra. Några personer och drabbningar står dock ut ur mängden som särskilt betydelsefulla eftersom de på ett eller … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid | Skriv en kommentar

De avgörande slagen III: från 1789 till 1870
avatar

Sedan tidernas begynnelse har militära strateger, befälhavare och fältherrar förlitat sig på sina erfarenheter, teknikens framsteg och studier av forna tiders drabbningar för att maximera sina chanser att själva få hissa segerns fana efter en konfrontation med fienden på slagfältet. … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid | Skriv en kommentar

De avgörande slagen II: från högmedeltid till Leuthen 1757
avatar

Att militära drabbningar på ett omvälvande sätt kunde – och kan – förändra världen råder det väl knappast några tvivel om. Militära befälhavare och fältherrar har i alla tider studerat historiens motsvarigheter och deras strategi och taktik på slagfältet. J.F.C. … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Medeltid, Militärshistoria, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

De avgörande slagen I: från antiken till Hastings 1066
avatar

Forna militära drabbningar på slagfältet har i alla tider studerats av fältherrar och befälhavare i ett försök att själva dra lärdomar av de stora erövrarnas taktik och strategier och för att sedan försöka applicera dessa på kampen mot sin egen … Läs mera

Kategorier: Antiken, Europeisk historia, Medeltid, Militärshistoria | Skriv en kommentar

Ludvig XIV: solkungen
avatar

Ludvig XIV, som tog sig namnet Solkungen, tappade håret i unga år, men han kom att regera över Frankrike i sjuttiotvå av sina sjuttiosju levnadsår – och hans regeringstid blev därmed en av de längsta i Europa. Ludvig XIV:s tid … Läs mera

Kategorier: Biografi, Europeisk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar