Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721
avatar

lars-ericson-wolke_sjoslag-och-ryssharjningarDet stora nordiska kriget var ett krig som pågick i tjugoett år, mellan 1700 och 1721, och som såg Sverige ligga i konflikt med en allians melln Ryssland, Danmark och Polen. Under denna period hann den svenska armén under ledning av Karl XII besegra den ryska fienden vid Narva, lida det berömda nederlaget mot samma fiende vid Poltava, fly till Bender i det Ottomanska riket innan man flera år senare kastades ut och tvingades inleda den låga vandringen hemåt. Dessa förehavanden är väl dokumenterat i flertalet böcker av olika författare, men mer sällsynt och mindre känt är de strider som den svenska flottan utkämpade till havs under samma period. Lars Ericson Wolkes Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721 är därför en välkommen bok.

Wolke är en duktig historiker som ligger bakom flertalet historiska litterära verk och här gör han sin vana trogen ingen besviken. Läsaren får här inte bara veta allt om hur det var att bedriva krig till havs utan också om de slag som ägde rum under krigets gång. Bland annat berättar Wolke om slagen i södra Östersjön, kampen om Finska viken och om de ryska härjningarna vid den svenska östkusten.

Med ett tydligt och inbjudande språk är Sjöslag och rysshärjningar en svår bok att lägga ifrån sig, men detta beror också på att den är mycket intressant i sig. Dels är denna dynamiska och dramatiska period i svensk historia oerhört fascinerande och dels fyller boken ett svart hål i den tillgängliga litteraturen över denna period och detta krig. Bilden av det stora nordiska kriget blir härmed mer komplett än tidigare, framför allt när man betänker hur illa ute Sverige var i krigets slutskede. Mellan 1720 och 1721 fick den brittiska flottan skydda Stockholm och under krigets sista år drabbades Norrlandskusten av ryska anfall.

Sjöslag och rysshärjningar kan med värme rekommenderas, kanske främst till de med ett krigshistoriskt intresse men Wolkes lättillgängliga sätt att berätta gör boken till en fröjd för vem som helst.

This entry was posted in Europeisk historia, Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>