När Finland var Sverige
avatar

herman-lindqvist_nar-finland-var-sverigeFinland är idag en självständig nation och har så varit sedan 1917. Innan dess hade man lytt under den ryske tsaren som Storfurstendömet Finland sedan Sverige tvingades avträda landområdet efter det så-kallade Finska kriget åren 1808-09. Fram till fredsuppgörelsen och förlusten av Finland hade området tillhört Sverige i ungefär sexhundrafemtio år, längre än vad Skåne varit svenskt idag. Det är denna period som Herman Lindqvist avhandlar i När Finland var Sverige.

När Finland var Sverige inleds sålunda mitt i 1100-talet, en period när det varken fanns något Sverige, Finland eller ens ett Ryssland. I det blivande Sverige fanns götar, svear och gutar, i Finland tavaster, finnar och kareler och i öster den stora handelsstaden Novgorod. Ur detta växte ett mer centraliserat kungadöme fram i det som under 1200-talet blev Sverige och under samma period fördes en aggressiv expansionspolitik som genom tre krigståg enligt traditionen knöt området i öster till sveariket; Finland.

Lindqvist fortsätter sedan att med sedvanlig berättarglädje redogöra för Finlands historia genom resten av medeltiden och Gustav Vasa:s trontillträde och hans söners maktkamp, Finlands del i stormakten Sverige under 1600-talet, hur den finlandsfödde Arvid Horn styrde Sverige under frihetstiden, Gustav III:s revolution och nederlaget mot Ryssland 1809 som delade riket i två delar. Med all önskvärd tydlighet framgår det av Lindqvists verk att Finland var lika sammanvävt med det svenska riket under denna period som vilket område inom riket som helst, ett faktum som ibland tycks glömmas bort i historieskrivningen.

Att Lindqvist kan berätta råder det inga tvivel om; det har han demonstrerat i sina verk i flera decennier. När Finland var Sverige har samma kvalitéer som andra historiska fackböcker författade av honom, men det som gör det här verket så intressant är just det att det handlar om Finland, ett grannland som en gång i tiden var svenskt. Lika otroligt det är för oss att idag föreställa oss ett Sverige utan Skåne var det på 1800-talet att tänka sig ett Sverige utan Finland. Detta är viktigt att förstå för att också verkligen kunna förstå den chock och det trauma som riksdelningen år 1809 skapade på den nationella stoltheten. Att militärofficeren Jean Bernadotte senare valdes till svensk kung gjordes med förhoppningen att han skulle kunna återerövra Finland från Ryssland, så viktigt var området för den svenska självkänslan.

När Finland var Sverige är en mycket intressant och bra bok. Man skulle kunna påstå att den till och med är viktig, om inte annat just för att påminna oss om att Sveriges historia i mångt och mycket också är Finlands historia. Lindqvists medryckande sätt att berätta gör ju heller inte saken sämre.

This entry was posted in Medeltid, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>