Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstadrealitet
avatar

goran-behre_sveriges-historia-1521-1809När Gustav Eriksson (Vasa) bestiger den svenska kungatronen 1523 inleds en epok i svensk historia som Efter medeltidens slut och fram till den moderna tideräkningens början genomgår det svenska samhället omfattande sociala, ekonomiska, politiska och kulturella skiftningar. Trots att Sverige under 1500-talet var ett fattigt bondesamhälle i Europas periferi lyckades man under 1600-talet bli en militär stormakt och under 1700-talets frihetstid gjordes stora vetenskapliga framsteg. Författarna Göran Behre, Lars-Olof Larsson och Eva Österberg har i Sveriges historia 1521-1809: stormaktsdröm och småstadsrealitet försökt sammanfatta dessa dynamiska århundraden.

Sveriges historia 1521-1809 är kronologiskt uppbyggd och inleds med Gustav Vasas regeringstid 1521. Författarna går igenom samhällets sociala strukturer, den svenska demografin, förhållandet mellan kungamakten, kyrkan och adeln samt den ekonomiska politiken som bedrevs under perioden. De beskriver också den svenska utrikespolitiken i sekelskiftet omkring år 1600, konflikterna med Polen, Danmark och Ryssland, ingripandet i Trettioåriga kriget och det karolinska enväldet under Karl IX och Karl XII.

Boken avslutas med en genomgång av frihetstiden och den gustavianska tiden, med det statsskick som präglade tidsperioden, den förändrade inrikes- och utrikespolitiken, den ekonomiska politiken med bruken och manufakturerna, Gustav III:s statskupp och mordet på densamme samt avsättningen av Gustav IV 1809.

Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstadsrealitet är i huvudsak en lärobok ämnad för högskolor och universitet och det märks. Detta är i och för sig inte nödvändigtvis något negativt eftersom även en lekman kan ha god nytta av detta verk. Inte bara nytta utan också nöje och utbyte. Österberg, Larsson och Behre beskriver på ett fantastiskt sätt de olika skeendena under tidsperioden och bokens upplägg för det inte svårt att hänga med i händelseförloppen. Språket är visserligen akademiskt men blir aldrig för komplicerat eller tillkrånglat, vilket talar för att boken även borde passa den allmänintresserade.

Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstadsrealitet är en mycket intressant och läsvärd bok och kan starkt rekommenderas även till personer utanför den akademiska världen. Dessvärre, på grund av det är just en lärobok, får den måhända inte den uppmärksamheten. Detta kan delvis bero på omslagets utformning som inte säger annat än just lärobok.

This entry was posted in Svensk historia, Tidigmodern tid. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>