Ryssland: en europeisk civilisationshistoria
avatar

kristian-gerner_rysslandRyssland har med all rätt beskrivits som ”det stora landet i öst”. Dess historia är brokig och har passerat många breda stadier; från tsarstyre till kommunistisk stormakt till modern demokratisk republik. I våra dagar är Ryssland ett fortfarande en stormakt, ett land som inte räds att höja rösten i ut- och inrikespolitiska frågor och som ständigt vill hävda sig på den internationella scenen. Kristian Gerners Ryssland: en europeisk civilisationshistoria hjälper till att förklara varför.

I Ryssland: en europeisk civilisationshistoria berättar Gerner om Rysslands utveckling som stat, från Peter den stores tid fram till våra dagar då landet leds av Vladimir Putin. Dels är innehållet av politisk art, hur Ryssland – och Sovjetunionen – skulle och skall förhålla sig till resten av Europa. Men här finns även andra aspekter, som på vilket sätt Ryssland bidragit till den samlade europeiska historieutvecklingen genom århundradena. Krigföring, handel och kulturella strömningar och idéer har i allra högsta drag påverkat, förändrat och skapat utveckling samtidigt som landet påverkats av influenser från Europa. Landet har således inte utvecklats för sig själv, på egen hand, i Europas utkant.

Tyngdpunkten på framställningen i Ryssland: en europeisk civilisationshistoria ligger på det senaste seklet, med Sovjetunionens framväxt under Lenin och Stalin, dess fall under Gorbatjov och det nya Ryssland under Jeltsin, Putin och Medvedev. Att Gerner väljer att fokusera på denna tidsperiod är logiskt eftersom det är den perioden i Rysslands historia som bäst kan få oss att förstå landets agerande idag.

Gerner har studerat Ryssland i flera decennier. Det är ingen tvekan om att han kan sitt ämne. Ryssland: en europeisk civilisationshistoria är en oerhört intressant läsning och en viktig bok på så vis att den förmedlar en till viss del ny bild av ett land som det annars råder förutfattade meningar om. Gerner berättar skickligt och kunnigt och för alla som vill veta mer om ”det stora landet i öst” är detta verk oumbärligt.

This entry was posted in Europeisk historia, Modern tid, Politisk historia, Tidigmodern tid. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>