Drottning Victoria av Sverige: om kärlek, plikt och politik
avatar

stig-hadenius_drottning-victoria-av-sverigeDrottningar är i mångt och mycket dåligt representerade i historisk facklitteratur, till och med när det handlar om kungliga biografier. De finns, visst, men till största delen är det konungarna – deras makar – som omskrivs. Stig Hadenius har tack och lov författat en uppfriskande biografi om en av våra moderna drottningar, Victoria av Baden. Drottning Victoria av Sverige: om kärlek, plikt och politik blev Hadenius:s sista verk; den gavs ut kort efter författarens död 2010.

Drottning Victoria av Sverige: om kärlek, plikt och politik är visserligen ingen biografi som går på djupet med personen Victoria – den är på knappt tvåhundra sidor – men den förtäljer ändock tillräckligt om henne för att hon skall bli intressant som person. Bland annat får vi veta om hennes tid i hemlandet Tyskland, giftermålet med den svenske kronprinsen Gustav, sedermera kung Gustav V, och deras inte helt problemfria äktenskap.

Victoria växte upp i en furstefamilj och kämpade för att bibehålla den konungsliga makten i Sverige, bland annat vid det så-kallade bondetåget 1914 där hon hoppades att Gustav V:s position skulle stärkas. Hon var dessutom den som låg bakom insamlingar till flottans krigsfartyg och under hela första världskriget var hon övertygad om Tysklands överlägsenhet och orubbliga seger. Victoria verkade starkt för att Sverige skulle gå in i kriget på tysk sida, vilket inte skedde.

Victoria kan måhända vara mest känd genom sin relation till livläkaren Axel Munthe, något som Hadenius givetvis inte kan låta bli att nämna i sin biografi. Munthe var bland annat involverad i hennes byggplaner då Solliden anlades, vars inspiration hon hämtade från Munthes egen villa San Michele på Capri, och han var vid hennes sida då hon avled. Dock lyckas Hadenius effektivt undvika att ta ställning till huruvida relationen var av sexuell natur eller inte. Han redogör endast för det som talar emot den saken och det som talar för.

I övrigt berättar Hadenius på ett mycket bra och vältaligt sätt om drottning Victoria. Varje aspekt av hennes liv avhandlas och lämnar i slutändan ett full acceptabelt helhetsintryck. Som redan påpekats saknas det ordentliga djupet i framställningen och detta är väl det enda som skulle kunna påpekas som negativt om Drottning Victoria av Sverige: om kärlek, plikt och politik men för den läsare som helt saknar kunskap om Victoria är detta en perfekt bok.

This entry was posted in Biografi, Modern tid, Svensk historia. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>