101 föremål ur Sveriges historia
avatar

Historia är inte personer och händelser, kungar och krig. Det är också föremål, vilket de som ofta besöker ett eller annat museum kan intyga. Föremål kan vara minst lika viktiga – om inte viktigare – när det handlar om historia; … Läs mera

Kategorier: Allmän historia, Svensk historia | Skriv en kommentar

Äventyr på riktigt: berättelsen om upptäckaren Sven Hedin
avatar

axel-odelberg_aventyr-pa-riktigtNamnet Sven Hedin torde vara bekant för de flesta, men vem han var och vad som gjorde honom så berömd kanske inte är så känt hos gemene man, i alla fall inte hos den yngre generationen. Därför är det mer än välkommet att författaren och journalisten Axel Odelberg valt att om hans liv och gärningar i biografin Äventyr på riktigt: berättelsen om upptäckaren Sven Hedin.

I Äventyr på riktigt framträder en fascinerande och mångfacetterad bild av en av Sveriges största upptäcktsresande någonsin; den nyfikne mannen som ständigt vill veta och upptäcka mer, den produktive författaren som producerar en imponerande mängd verk, berömdheten som umgås med noblessen och samhällets högdjur, den snarstuckna som har svårt att hantera kritik och mannen som imponeras av män med makt och pondus. Däremellan hinner Sven Hedin med att riskera livet ett flertal tillfällen under sina expeditionsresor och att fejda med August Strindberg. Hedin tar också tydlig ställning för Tyskland under världskrigen och blir nära bekant med Adolf Hitler, en man han beundrade mycket.

Det senare gjorde att hans gloria naggades i kanten, men vid sin död hyllades han ändå stort världen över för sina vetenskapliga insatser och hans privata begravning blev så välbesökt av kända människor, som t.ex. Dag Hammarskjöld och representanter för Vetenskaps- och Svenska Akademien, att den tog sig i uttryck av en statsbegravning. Sven Hedin ansågs således vara en remarkabel man av sin samtid och intrycket efter att ha läst Odelbergs Äventyr på riktigt är att Hedin än idag framstår som oerhört remarkabel.

Odelberg är mycket detaljerad i sin berättelse om Sven Hedin och måhända kan detta avskräcka vissa läsare, men för den som tillåter sig att fängslas och fascineras av Hedins öde och Hedin som person är alla detaljer om hans liv en fröjd att läsa. Äventyr på riktigt kan rekommenderas för alla som vill läsa om en mycket framstående svensk vetenskapsman som dessvärre kanske hamnat något i skymundan av sådana som t.ex. Carl von Linné.

Kategorier: Biografi, Modern tid, Svensk historia | Skriv en kommentar

När Finland var Sverige
avatar

Finland är idag en självständig nation och har så varit sedan 1917. Innan dess hade man lytt under den ryske tsaren som Storfurstendömet Finland sedan Sverige tvingades avträda landområdet efter det så-kallade Finska kriget åren 1808-09. Fram till fredsuppgörelsen och … Läs mera

Kategorier: Medeltid, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Sjöslag och rysshärjningar: kampen om Östersjön under stora nordiska kriget 1700-1721
avatar

Det stora nordiska kriget var ett krig som pågick i tjugoett år, mellan 1700 och 1721, och som såg Sverige ligga i konflikt med en allians melln Ryssland, Danmark och Polen. Under denna period hann den svenska armén under ledning … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Militärshistoria, Stormaktstid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Sveriges historia under 1800- och 1900-talen
avatar

Det svenska samhället stod i snabb förändring under den tidigmoderna tiden, men det var inget mot för hur det skulle komma att bli under de kommande seklen. I efterdyningarna av Gustav IV Adolf:s avsättning 1809 växer ett annat land fram … Läs mera

Kategorier: Modern tid, Svensk historia | Skriv en kommentar

Andra världskriget
avatar

Det finns gott om böcker om andra världskriget, dels om kriget i sin helhet men också om särskilda personer eller skeenden under krigets gång. Berömda slag, operationer och huvudpersoner har beskrivits i bok efter bok, men sällan har kriget beskrivits … Läs mera

Kategorier: Afrikansk historia, Asiatisk historia, Europeisk historia, Militärshistoria, Modern tid, Nordamerikansk historia | Skriv en kommentar

Sveriges historia 1521-1809: Stormaktsdröm och småstadrealitet
avatar

När Gustav Eriksson (Vasa) bestiger den svenska kungatronen 1523 inleds en epok i svensk historia som Efter medeltidens slut och fram till den moderna tideräkningens början genomgår det svenska samhället omfattande sociala, ekonomiska, politiska och kulturella skiftningar. Trots att Sverige … Läs mera

Kategorier: Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Ryssland: en europeisk civilisationshistoria
avatar

Ryssland har med all rätt beskrivits som ”det stora landet i öst”. Dess historia är brokig och har passerat många breda stadier; från tsarstyre till kommunistisk stormakt till modern demokratisk republik. I våra dagar är Ryssland ett fortfarande en stormakt, … Läs mera

Kategorier: Europeisk historia, Modern tid, Politisk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar

Svunna riken: mytomspunna folk och kulturer
avatar

Många är de civilisationer som en gång i tiden existerat på vår jord, mer talrika än de få som det berättas om i skolan och som är omskrivna i volym efter volym, som t.ex. det forntida Egypten, det antika Grekland, … Läs mera

Kategorier: Antiken, Arkeologi, Forntid, Medeltid, Tidigmodern tid, Vikingatid | Skriv en kommentar

Jourhavande historiker
avatar

Historieprofessorn Dick Harrison är känd både som kunskapsbank och allmänbildat snille i olika program i TV men också som författare av ett trettiotal historiska böcker och romaner. Oftast tar han med läsarna på djupet i de ämnen han avhandlar och … Läs mera

Kategorier: Allmän historia, Antiken, Forntid, Medeltid, Modern tid, Svensk historia, Tidigmodern tid | Skriv en kommentar